Sklep

Reklama

Jak zainstalować certyfikat w programie "Płatnik"

Krok 1. Instalacja programu „Płatnik” oraz zestawu do podpisu elektronicznego:

a) Pobranie ze strony ZUS (http://e-inspektorat.zus.pl) oprogramowania „Płatnik”.
b) Instalacja „Płatnika” na komputerze zgodnie z instrukcją dostępną
na stronie ZUS.
c) Instalacja zestawu Certum zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.
d) Uruchomienie oprogramowania proCertum CardManager.
e) Przejście do zakładki „Profil bezpieczny”.
f) Wybranie certyfikatu oraz naciśnięcie przycisku „Rejestruj certyfikat”.
g) Uruchomienie oprogramowania „Płatnik”.

Krok 2. Rejestracja certyfikatu oraz ustawienie przekazu elektronicznego w „Płatniku”:

a) Wybranie w górnym menu programu opcji „Przekaz” -> „Ustawienia przekazu elektronicznego”, w wyniku czego nastąpi weryfikacja wstępna, która określi możliwość przekazywania przesyłek do ZUS.
b) Wciśnięcie przycisku „Rejestruj certyfikat kwalifikowany”.
c) Zaznaczenie odpowiedniego certyfikatu i wciśnięcie przycisku „Rejestruj”, program powróci do okna weryfikacyjnego, które w tym wypadku zostanie zweryfikowane pozytywnie.
d) Zatwierdzenie przyciskiem „OK”.
e) W zakładce „Ustawienia ogólne” „Ustawień przekazu elektronicznego” należy:
- zaznaczyć pole „Wysyłka automatyczna na adres”,
- wybrać z rozwijanej listy „Nazwa certyfikatu ZUS:” RP-1-OOP-SDWI,
- zatwierdzić wybór przyciskiem „OK”.
f) Przejście do zakładki „Listy CRL” w górnym menu.
g) Dwukrotny wybór opcji „Pobierz z certyfikatu”.

Po wykonaniu powyższych czynności dokumenty można przekazywać
do ZUS.
 

 
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu